Documentair Krediet

Documentair Krediet – Lettre of Credit

·

·

Wat is een documentair krediet

Het documentair krediet is een onherroepelijke verbintenis tot betaling  en een veilige manier om je inkomsten uit verkoop te verzekeren.

Het werken met documentaire kredieten is een uiterst belangrijke betalingsvorm in de wereldhandel. De materie is veelomvattend en complex. De Internationale Kamer van Koophandel (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) heeft hiervoor dan ook uniforme regels vastgesteld. Deze zogenoemde ‘Uniform Customs and Practice for Documentary Credits’ (UCP 600) worden in de hele wereld gehanteerd.

Werking

Bij een documentair krediet of letter of credit (L/C) zijn er 4 partijen: de koper, de verkoper, de bank van de koper en de bank van de verkoper. Een typische transactie met een documentair krediet werkt in 10 stappen:

 1. De koper of importeur en de verkoper of exporteur sluiten een contract.
 2. De koper gaat naar zijn bank en laat een L/C opstellen. Dat gebeurt op basis van het contract. In de L/C staat een opsomming van documenten die de verkoper moet voorleggen om zijn betaling te ontvangen.
 3. De bank van de koper reserveert onder voorwaarden het bedrag dat bestemd is voor de verkoper en stuurt de L/C naar de bank van de verkoper.
 4. De bank van de verkoper controleert de L/C en adviseert de verkoper of confirmeert de L/C.
 5. De verkoper zorgt voor het transport van de goederen naar de koper.
 6. De verkoper stuurt de gevraagde documenten uit de L/C binnen de afgesproken termijn naar zijn bank.
 7. De bank van de verkoper kijkt na of de documenten voldoen aan de eisen van de L/C. Is dit het geval en gaat het om een geconfirmeerde L/C, dan betaalt de bank van de verkoper het verschuldigde factuurbedrag aan de verkoper.
 8. De bank van de verkoper stuurt de documenten naar de bank van de koper.
 9. Bij akkoord over de documenten, betaalt de bank van de koper het verschuldigde factuurbedrag uit aan de bank van de verkoper.
 10. De bank van de koper overhandigt de documenten aan de koper. De koper krijgt van zijn bank de documenten in ruil voor betaling. De documenten zijn nodig om de goederen te ontvangen.Zodra de koper van zijn bank een (concept) L/C krijgt, kan een verkoper nagaan of hij aan de gestelde voorwaarden kan voldoen.

Voorwaarden

De bank van de koper verplicht zich om in opdracht en voor rekening van de koper een bepaald bedrag te betalen aan de verkoper, via de bank van de verkoper. Deze moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn nauwkeurig in het documentair krediet omschreven, zoals:

 • de vermelding ‘onherroepelijk’ (irrevocable) en de geldigheidsduur
 • naam koper
 • naam begunstigde
 • het bedrag
 • de documenten die moeten worden ingeleverd
 • de afleveringsvoorwaarden
 • de aflaadhaven/plaats van verzending of range van aflaadhavens
 • of verzending in gedeelten al of niet toegestaan is
 • of overlading al of niet toegestaan is

Deze website gebruikt cookies zodat je een betere web ervaring krijgt. Door verder te gaan op deze site, ben je akkoord met ons gebruik van cookies.