Business Plan

Een business plan opstellen

·

·

,

Een businessplan, ook wel ondernemingsplan genoemd, is een strategisch plan dat je inzicht geeft in de haalbaarheid van je idee. Het bevat de doelstellingen van je onderneming en een strategie om die binnen een bepaalde termijn te behalen. Er zijn enkele basiselementen die altijd terugkeren in een businessplan, zoals een beschrijving van je product of dienst, je bedrijfsgegevens, missie en visie, en een marktanalyse.

Een business plan bestaat uit een heel aantal essentiële onderdelen die afhankelijk kunnen zijn van de sector waarin je actief bent. In volgende berichten zal over elk van deze onderdelen verder op worden ingegaan.

  1. Beschrijving van je product of dienst: Start je businessplan met een beschrijving van je product of dienst. Verwoord kort maar krachtig waarom je anders bent dan je concurrenten en wat je ambitie is.
  2. Je bedrijfsgegevens: Geef een korte voorstelling van je zaak, jezelf en je motivatie.
  3. Missie en visie: Een missie beschrijft waarvoor je als onderneming staat. Wat wil je betekenen voor je klanten? Met je visie geef je aan welke richting je uit wilt.
  4. Marktanalyse: In dit deel beschrijf je wie je klanten en leveranciers zullen zijn. Daarnaast neem je ook je concurrenten en omgevingsfactoren onder de loep.
  5. Marketing- en verkoopstrategie: Beschrijf hoe je van plan bent om je product of dienst op de markt te brengen en te verkopen.
  6. Organisatiestructuur: Beschrijf hoe je bedrijf is georganiseerd, inclusief management, personeel en eventuele externe adviseurs.
  7. Financieel plan: Dit onderdeel bevat informatie over de financiering van je bedrijf, inclusief startkapitaal, investeringen, leningen en verwachte inkomsten en uitgaven.
  8. SWOT-analyse: Een SWOT-analyse is een hulpmiddel om de sterke en zwakke punten van je bedrijf te identificeren, evenals kansen en bedreigingen in de markt.
  9. Risicoanalyse: Beschrijf de risico’s die gepaard gaan met het starten en runnen van je bedrijf, evenals maatregelen die je neemt om deze risico’s te beperken.
  10. Uitvoeringsplan: Beschrijf hoe je van plan bent om je businessplan uit te voeren, inclusief een tijdlijn met belangrijke mijlpalen.

Het opstellen van een businessplan is handig voor jezelf, omdat het je een duidelijker beeld geeft van je concept en plannen. Daarnaast is het onmisbaar als je investeerders of banken wilt overtuigen om in jouw idee te investeren. Om een plan op te stellen dat overtuigend is, neem je best contact op met een specialist zoals Quartz.

Deze website gebruikt cookies zodat je een betere web ervaring krijgt. Door verder te gaan op deze site, ben je akkoord met ons gebruik van cookies.